RELEAS a.s.

Pořizujete   investice ?

Chybí vám zdroje  ?

  • Nabízíme Vám nejjednodušší řešení pořízení investic:
  • Nejdostupnější a nejrychlejší způsob financování
  • Výrazné snížení potřebné hotovosti
  • Splácení v delším časovém období zcela bez poplatku za uzavření smlouvy


Financujeme všechny předměty leasingu zařazené v 1. a 2. odpisové skupině, předměty zařazené ve 3. skupině posuzujeme individuálně. Délka leasingové smlouvy je stanovena  podle délky odepisování předmětu leasingu. Jsme flexibilní  pokud jde o individualizaci nastavení splácení, výběru pojištění a stanovení záruk.   Realizujeme i finanční leasing, kde můžete s naším souhlasem pronajmout  předmět třetímu subjektu.


  • Potřebujete finanční prostředky? 
  • Potřebujete hotovost na další investice? 
  • Vlastníte stroje, dopravní techniku či jiná zařízení?
Jsme připraveni Vám pomoci. Zpětný leasing slouží k uvolnění finančních prostředků, které máte vázány ve svém majetku. Prodejem Vámi vybraného předmětu leasingu zvýšíte okamžitě finanční prostředky pro Váš podnikatelský záměr či potřeby a výdaje rozložíte na delší časové období.